O společnosti LOBSTAV, spol s.r.o.

Firma LOBSTAV, spol. s r.o. je česká firma založená v roce 1991. Působí ve stavebnictví v oblasti prefabrikovaných železobetonových konstrukcí - tzv. těžké montáže. Od svého vzniku se podílela na realizaci více než 400 staveb na území České republiky a Slovenska.

Těžištěm naší práce je racionalizace nosné konstrukce. Proto nabízíme spolupráci již ve fázi projektu (předprojektové přípravy), kde je možné vhodnou volbou rozměrů a skladby prefabrikátů dosáhnout optimální ceny dílců a rychlosti montáže. Samozřejmostí je vypracování výrobní a montážní dokumentace.

Železobetonový skelet LOB

Železobetonový skelet LOB je otevřený konstrukční systém, umožnující přizpůsobení objektu skutečným podmínkám, a tím zvýšení architektonické úrovně občanské a bytové výstavby. Je univerzální (vhodný pro všechny typy staveb), a komplexní (řeší stavbu od základů až po střechu).

Hlavní náplní dodavatelské činnosti firmy je systém železobetonových skeletových prefabrikovaných konstrukcí LOB. Tento systém byl vyvinut na základě více jak 30-ti leté zkušenosti s vývojem, projektováním, racionalizací a realizací železobetonových konstrukcí. Firma LOBSTAV, spol. s r.o. zajišťuje dodávky železobetonových montovaných konstrukcí od jejich projektu po dodávku těžké montáže. Prvky systému LOB jsou vyráběny ve výrobně prefabrikátů Kuřim, případně u dalších vybraných dodavatelů. Realizace montáže probíhá ve spolupráci s osvědčenými firmami.